5โรคและแมลงศัตรูพืชกัญชาที่พบได้บ่อยทั้ง Indoor และ Outdoor

ศัตรูพืชกัญชา

แม้การปลูกกัญชานั้นอาจไม่ได้ยากอย่างที่คิด  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ขั้นสูงก็สามารถปลูกได้ แต่การตระหนักรู้ถึงโรคและแมลงศัตรูพืชของกัญชาที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น จะช่วยให้ทราบได้ว่าพืชกัญชาที่ปลูกในระบบกลางแจ้ง (Outdoor) และที่ปลูกในร่ม (Indoor) ได้รับผลกระทบจากศัตรูพืชหลายชนิด เช่น แมลง เพลี้ย ไร และเชื้อราต่างๆ ต้องป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง

ในฐานะผู้ปลูก สิ่งสำคัญคือการรับรู้ถึงสัญญาณบอกอาการก่อนที่พวกแมลงศัตรูพืช และโรคต่างๆจะโจมตีต้นกัญชาที่ปลูก เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันอย่างรวดเร็ว ไม่ให้พวกมันสร้างความเสียหายหนักมากไปกว่านี้

การปลูกพืชกัญชาในร่ม (Indoor) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมได้ทั้งหมด ส่งผลให้ความเสี่ยงจากแมลงศัตรูพืชน้อยกว่าการปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชกัญชา จะระบาดและถูกทำลายได้ในการเพาะปลูกระบบในร่มได้ (Indoor)

ดังนั้น สิ่งที่ต้องระวัง คือเรื่องความชื้น อุณหภูมิ และการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม ตลอดจนเรื่องของความสะอาดนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรค และแมลงศัตรูพืชได้เช่นกัน

การป้องกันปัญหาโรคและศัตรูพืชกัญชาทั่วไป

เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียผลผลิต อันเนื่องมาจากการระบาด รบกวนของโรคและแมลงศัตรูพืช ดังนั้น ต้องมีการป้องกันไม่ให้เหล่าบรรดาศัตรูพืช เข้ามาสร้างตัวเองในพื้นที่เพาะปลูกเป็นอันขาด

หากปล่อยให้โรคและแมลงศัตรุพืชได้ระบาดที่พื้นที่เพาะปลูกของคุณแล้ว กาารจัดการอาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่ปลูก และต่อต้นกัญชาของคุณในอีกหลายปีข้างหน้า

แม้จะมีแนวปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ดี และระมัดระวังในการป้องกันแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้  ปัญหาบางอย่างค่อนข้างเล็กและไม่ส่งผลร้ายแรงใดๆ ในขณะที่ปัญหาบางอย่าง อาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการเติบโตของกัญชาอย่างมาก และทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง  ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชและโรคของกัญชาที่พบบ่อยที่สุด มี 5 ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง และจะมีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ และรับมือกกับพวกมันอย่างไร

  • ไรแดง (Spider mites)
  • เพลี้ยอ่อน (Aphids)
  • เพลี้ยจักจั่น และหนอนผีเสื้อ (Leaf Hoppers and Caterpillars)
  •  เชื้อรา (Mold)
  • โรคราแป้ง (White Powdery Mildew)
cannabis indoor

1. ไรแดง (Spider mites)

ไรแดง (Spider mites) เป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่พบบ่อยที่สุดในการโจมตีพืชกัญชา และศัตรูพืชเหล่านี้กำจัดได้ยากมาก และเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ปลูกกัญชาเป็นอย่างมาก  ไรแดงมีขนาดที่เล็กและมักจะอาศัยอยู่ที่บริเวณด้านล่างของใบ โดยไรแดงจะกัดต้นกัญชา เพื่อดูดธาตุอาหารออกจากใบ

จะสังเกตุได้จากใบด้านบนจะมีจุดปรากฏเป็นจุดสีซีดเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ปลูกในดิน จะมีการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกมันมีขนาดที่เล็กมาก จึงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เล็กๆ โผล่ออกมาที ก็สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวเชียว

แม้ว่าจะได้ลงมือกำจัดไรแดงหมดแล้ว และคิดว่าได้กำจัดพวกมันให้หมดสิ้นแล้ว แต่พวกมันมักจะกลับมาระบาดอีกครั้ง และไรแดงนี้สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพืชกัญชาของคุณ หากไม่รีบกำจัดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มระบาด

สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการตรวจหาไรแดงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถรักษาได้ก่อนที่มันจะแพร่ระบาด ควรตรวจสอบใบพืชกัญชาอยู่เป็นประจำ เพื่อดูให้แน่ใจว่ามีไรแดง หรือแมลงศัตรูพืชอื่นๆเข้ามารบกวนหรือไม่

การทำให้ระบบอากาศหมุนเวียน ถ่ายเทที่ดี จะเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเจริญเติบโตต้นกัญชา นั่นไม่ใช่แค่ต้นกัญชาเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์  แต่พวกไรแดงนั้นจะไม่พื้นที่ๆมีลมหมุนเวียนเช่นกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมได้ดีทีเดียว นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันไรแดงไม่ให้เข้ามาระบาดในพื้นที่เพาะปลูกกัญชาของคุณ แนะนำให้ฉีดพ่นจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราของอีเรฟ (ขวดสีแดง) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไรแดง โรค และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ควรมีการฉีดพ่นจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราของอีเรฟในช่วงเย็น หรือก่อนที่จะปิดไฟ กรณีปลูกในร่ม (Indoors) และให้เปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในห้องให้โฟลว์ ซึ่งผู้ปลูกกัญชาที่ใช้ผลิตภัณฑ์อีเรฟเป็นประจำ จะกระทำในแบบเดียวกันนี้ และไม่เคยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชในกัญชาแต่อย่างใด (เคล็ดลับ)

หากคุณเป็นมือใหม่ในการเพาะปลูก ทางอีเรฟไทยนั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคและแมลงศัตรูพืชคอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับมือใหม่ สามารถสร้างผลผลิตออกมาเช่นเดียวกันกับมืออาชีพระดับฟาร์มใหญ่ๆได้อย่างแน่นอน

เนื่องจากไรแดงเป็นศัตรูพืชที่ดื้อรั้น ทนทาน และร้ายกาจมาก สามารถทำลายพืชผลให้เสียหายได้ในพริบตา  ทางที่ดีควรฉีดพ่นอีเรฟ บริเวณที่เพาะปลูกตลอดระยะเวลาที่เจริญเติบโต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องโรค และแมลงศัตรูพืช ที่ต้องมาคอยแก้ในภายหลัง 


เพลี้ยอ่อนกัญชา

2. เพลี้ยอ่อน (Aphids)

ในการปลูกกัญชานั้น เพลี้ยอ่อนจะพบได้น้อยกว่าไรแดง แต่ก็ยังเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับผู้ปลูกกัญชา โดยเฉพาะการปลูกกลางแจ้ง (Outdoor) มีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนด้วยเพลี้ยอ่อนมากกว่าการเพาะปลูกในร่ม (Indoor) ถ้าปล่อยให้เพลี้ยอ่อนระบาดขึ้นได้  เพลี้ยจะสร้างปัญหาให้กับต้นกัญชาด้อย่างรวดเร็ว

เพลี้ยอ่อนจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตรวจจับพวกมันตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญ เพลี้ยอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยงของต้นกัญชา ทำให้ใบของกัญชาขาดธาตุอาหาร ส่งผลให้ใบมีลักษณะเหลืองแห้ง  แต่ก็ยังดีที่เพลี้ยอ่อนนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าไรแดง ดังนั้น จึงเห็นได้ง่ายกว่า ให้หมั่นดูด้านล่างของลำต้นหรือใบอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบวามีไข่อ่อนของเพลี้ยอยู่หรือไม่

ในการกำจัดเพลี้ยอ่อนนั้น ถ้ากรณีที่ใช้สารเคมีให้นำเพลี้ยออกจากพื้นที่ปลูก หรือพื้นที่ภายนอกก่อน จากนั้นให้ทำการฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเพื่อลดจำนวนประชากรของเพลี้ย

หลังจากที่กำจัดเพลี้ยออกไปแล้ว อาจจะต้องทำซ้ำอีกครั้งด้วยน้ำมันสะเดาซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดเพลี้ยอ่อน

แต่หากต้องการความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง แนะนำให้ใช้จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราของอีเรฟ ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น กิ่ง ใบ ของกัญชาได้เลย เพราะผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง ปราศจากสารเคมี ใช้ง่าย สะดวก และได้ผลดี

สำหรับพืชกัญชาแบบกลางแจ้ง และแบบโรงเรือน (Greenhouse)  การควบคุมเพลี้ยอ่อนแบบธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีการที่ดี สามารถทำได้โดยใช้แมลงเต่าทอง (Ladybugs) ทำหน้าที่กินไข่อ่อน และตัวเพลี้ย ซึ่งการใช้แมลงเต่าทอง (Ladybugs) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ย หากจำนวนเพลี้ยที่ระบาดมีจำนวนไม่มากนัก อ่านประโยชน์ 5 อย่างของแมลงเต่าทอง

เพลี้ยอ่อนไม่ได้กำจัดได้ยากเย็นเหมือนกับไรแดง แต่พวกมันก็สามารถส่งผลเสียหายต่อต้นกัญชาอย่างมากมาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรวจตาดูว่ามีไข่ของเพลี้ยอ่อนอาศัยอยู่ที่ต้นกัญชาหรือไม่  


3. เพลี้ยจักจั่น หรือหนอนผีเสื้อ (Leaf Hoppers and Caterpillars)

หากคุณปลูกกัญชาแบบกลางแจ้ง (Outdoor) ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะสังเกตเห็นเพลี้ยจักจั่นหรือตัวหนอนผีเสื้อเข้ามากัดกินต้นกัญชาของคุณ เพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีความว่องไว เคลื่อนที่ผ่านต้นกัญชาได้อย่างรวดเร็ว พวกมันมักจะโผเข้ามาอยู่ที่ใต้ใบกัญชา สังเกตได้ว่าพวกมันนั้นมีสีสันสดใส และเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นจะไม่มีผลเสียหายต่อต้นกัญชามากนัก หากตรวจเจอพวกมันตั้งแต่แรกๆ

หนอนผีเสื้อมักพบในจำนวนน้อย แต่อาจเป็นอันตรายได้ ตัวหนอนบางตัวสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งใบและดอก และต้องกำจัดออกโดยเร็วที่สุด ช่วงเป็นตัวหนอนมักสร้างความรำคาญให้กับผู้ปลูกที่ต้องการเก็บเกี่ยวดอกตูมๆ เพราะพวกมันสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้

หากคุณพบเห็นว่ามีหนอนผีเสื้อ ให้รีบเอาออกทันที หรือฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราปลอดภัยของอีเรฟ (erev) เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง หากพบว่าในฟาร์มกัญชามีหนอนผีเสื้อหรือเพลี้ยจักจั่น อย่าลังเลที่จะกำจัดมันทันทีก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตต่อไป


4. เชื้อรา (Mold)

เชื้อราเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพบบ่อยสำหรับการปลูกพืชกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกแบบในร่ม (Inhouse) หรือการปลูกแบบโรงเรือน (Greenhouse) ซึ่งการปลูกแบบนี้จะาีระดับความชื้นค่อนข้างสูง และระบบการไหลเวียนของอากาศค่อนข้างจำกัด จึงทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่าย แต่เชื้อราที่เกิดขึ้นนี้ค่อนข้างป้องกันและแก้ไขได้ง่ายกว่าเพลี้ยอ่อน หรือไรแดง

เชื้อราจะทำลายทั้งต้น ใบ และดอก  ดังนั้นผลกระทบของมันจึงอาจรุนแรง บางครั้งมักเกิดขึ้นในช่วงที่กัญชากำลังออกดอก จะสังเกตว่าใบมีสีเหลือง คือสัญญาณบ่งชี้ว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นที่โคนของมัน และตามรอยแยกภายในของดอกที่มีความชื้นอยู่

หากไม่ตรวจสอบ เชื้อราสามารถทำลายต้นกัญชาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆอีก หากพบเห็นเชื้อราขึ้นบนดอกตูมที่ใหญ่ที่สุด หนาแน่นกว่าปกติ วิธีการที่ดีที่สุดคือให้ตัดมันออกทันที 

เชื้อรามักเกิดจากกระบวนการเพราะปลูกที่ไม่ดี ให้หมั่นตรวจสอบดูสภาพอากาศ ความชื้น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิไม่สูงไปกว่า 68 องศาฟาเรนไฮต์ และความชื้นควรต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อดอกเริ่มบาน

ในช่วงออกดอก การไหลเวียนของอากาศเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีพัดลมที่พัดจากด้านหนึ่งของห้องไปอีกด้านหนึ่งเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ควรติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อไล่ความชื้นที่ตกค้างอยู่เป็นประจำ หากคุณกำลังปลูกกัญชาที่มีจำนวนใบมากเกินไป  ให้ตัดเอาใบที่ปกคลุมบริเวณที่แตกหน่อออกเสีย

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราในการปลูกกัญชา ให้ลองมองหาสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อเชื้อราสูง เพราะบางสายพันธุ์มีความทนทานต่อเชื้อรามากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ หากต้องการปลูกกัญชาจริงจัง ก็ควรหาสายพันธุ์เหล่านี้มาปลูก


5. โรคราแป้ง (White Powdery Mildew)

โรคราแป้งพบได้บ่อยในกัญชา เช่นเดียวกับเชื้อรา มักเป็นผลมาจากโปรโตคอลและวิธีปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ผิดพลาด จะมีจุดสีขาวให้เห็นบนใบของกัญชา 

โรคราแป้งเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในกัญชา มันสามารถแพร่กระจายและทำลายพืชได้อย่างรวดเร็วหากไม่รีบเข้าไปควบคุม เมื่อตรวจพบให้รีบรักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคราแป้งได้

มีวิธีแก้ไขราแป้งบ้านๆที่ได้ผลดีทีเดียวคือการผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆเช็ดราแป้งออกจากใบ แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้ามีปริมาณที่มาก

หลังจากนั้นเช็ดใบแห้งแล้วให้เปิดพัดลม เพื่อให้อากาศระบาย มีการถ่ายเทที่ดี จากนั้นผสมสารละลาย SM-900 กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ส่วน

หลังจากนั้น ให้ใช้ถังพ่นหมอกพ่นให้ทั่วลำต้น  และฉีดพ่นพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในทุกระยะของการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการออกดอกด้วย


อย่าปล่อยให้โรคและศัตรูพืชทำลายกัญชาของคุณ

นี่คือรายชื่อโรคและแมลงศัตรูพืชกัญชาที่พบบ่อยที่สุด การรระบาดของศัตรูพืชและโรคพืช ที่เกิดกับการปลูกแบบในร่ม (Indoor) มักเป็นผลมาจากการดูแลที่ไม่ดี หากต้องการลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกใหม่

การรู้เกี่ยวกับโรคและศัตรูพืชกัญชาที่สำคัญๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับมันได้เมื่อเกิดขึ้นในฟาร์มของคุณ 

เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามเหล่านี้ และรุ้จริงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพาะปลูกกัญชา แนะนำให้อ่านบทความ 2 สายพันธุ์กัญชา เลือกอะไรดี Photoperiod หรือ Autoflowering


จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยกัญชา
จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยกัญชา
ธาตุอาหารกัญชา
ธาตุอาหารกัญชา

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับกัญชา คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อนทางไลน์ @erevthai

Rating: 5 out of 5.