ประโยชน์ 5 อย่างของแมลงเต่าทอง ผู้ช่วยปราบศัตรูพืชในสวน

แมลงเต่าทอง

แมลงเต่าทอง (Lady Bugs) คืออะไร?

แมลงเต่าทอง (Lady Bugs)  เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Coccinellidae มีขนาดตั้งแต่ 2-4 มม. และพบได้ในภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีสายพันธุ์ทั่วโลกมากกว่า 400 ชนิด

แมลงเต่าทองนี้จะกินเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ตัวไรชนิดต่างๆ หนอนผีเสื้อ แมลงขนาดเล็ก และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ  ถือได้ว่า แมลงเต่าทอง นี้มีประโยชน์เพราะพวกมันช่วยกำจัดศัตรูซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชหรือต้นไม้ที่เราปลูก

นอกจากนี้ แมลงเต่าทอง (Lady Bugs) ยังเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรสำหรับไม้ดอก เช่น กุหลาบ และผักต่างๆอีกด้วย ดังจะปรากฎให้เห็นว่าแมลงเต่าทองนั้นมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความงามอีกด้วย

ลักษณะของแมลงเต่าทอง

แมลงเต่าทอง เป็นแมลงขนาดเล็กๆเมื่อเทียบกับแมลงอื่น ตัวมีลักษณะป้อม กลม

ลักษณะที่พบในประเทศไทย จะมีลักษณะปีกสีแดง สีส้ม และสีเหลือง และมักพบจุดสีดำ เมื่อแมลงเต่าทองพับปีกเข้าหากัน ทั้งสองข้างจะติดกับด้านหลัง จึงดูเหมือนหลังเต่า

Lady bugs

แมลงเต่าทองมีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ 5 อย่าง ที่แมลงเต่าทองช่วยทำหน้าที่เป็นมิตรที่ดีในการเพาะปลูก คือ

1.แมลงเต่าทองช่วยกำจัดเพลี้ย ไร และแมลงต่างๆ

แมลงเต่าทองเป็นนักล่าตัวยง ในการกินไข่อ่อน เพลี้ย ตัวไร และแมลงเล็กๆ ที่เป็นศัตรูพืช ซึ่งจากข้อมูลพบว่า แมลงเต่าทองนั้นสามารถกินไข่อ่อนของเพลี้ยได้ประมาณ 1,000 ตัวต่อวัน

2.แมลงเต่าทองช่วยควบคุมจำนวนประชากรของทาก

ทากเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ลื่นๆ ที่ชอบแทะเล็มพืชผัก ที่เราปลูก แมลงเต่าทอง นั้นถูกยอมรับจากงานวิจัยต่างๆว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรของทาก เมื่อเต่าทองเข้ามาในสวนของเรา พวกมันจะเริ่มมองหาอาหาร พอเจอทากก็จะกัดหัวแล้วกินเข้าไป เพื่อไม่ให้มีทากเข้ามาบุกรุกสวนของเราอีกต่อไป

3.แมลงเต่าทองช่วยผลิตปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำหรับต้นไม้

เพราะขี้ของแมลงเต่าทองนั้น มีแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในระดับสูง ธาตุอาหารเหล่านี้เหมาะสำหรับต้นไม้ สนามหญ้า สวน และพืชผักต่างๆ อีกด้วย

4.แมลงเต่าทองช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้

แมลงเต่าทอง เป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรได้เยี่ยมยอด พวกมันเข้าไปยังดอกไม้ และทำหน้าที่ย้ายละอองเกสรจากดอกไม้หนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง พวกมันจะถูขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน ปล่อยละอองเรณู ฟุ้งไปในอากาศ จึงเป็นการผสมเกสรให้กับต้นไม้แบบธรรมชาติ

 5.แมลงเต่าทองช่วยผลิตสารกำจัดแมลง

แมลงเต่าทองจะผลิตสารเหนียวที่เรียกว่า “โพลิส” ซึ่งเป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูพืช ซึ่งสารโพลิสนี้ทำหน้าที่ฆ่าแมลงชนิดต่างๆได้มากกว่า 200 ชนิด รวมถึงยุง แมลงวัน มด แมลงสาบ เห็บ และหมัดต่างๆอีกด้วย

แมลงเต่าทองชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างไร

พื้นที่ๆมีสารเคมีนั้น แมลงเต่าทองจะไม่สามารถเข้าไปได้ ดังนั้น หากพบว่าในพื้นที่ๆมีแมลงเต่าทองอยู่อาศัย จึงเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่นั้นได้ 

ซึ่งมีบางพื้นที่ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติจัดการกันเองอย่างสมบูรณ์ ก็ได้สั่งซื้อตัวแมลงเต่าทอง (Lady bugs) มาไว้ในพื้นที่ ในปริมาณ 1,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วย

บทสรุปเกี่ยวกับแมลงเต่าทอง (Lady Bugs)

เต่าทอง (Lady Bugs) เป็นแมลงที่มีประโยชน์มากมายในสวน ซึ่งพวกมันทำหน้าที่กำจัดแมลงที่เป็นอันตราย เช่น เพลี้ยอ่อน ตัวหนอน ด้วง ไร เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมโรคพืชด้วยการกินสปอร์ของเชื้อราและแบคทีเรีย อีกด้วย

แมลงเต่าทองกินน้ำหวานและเกสรดอกไม้เป็นอาหาร ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อพืช เหมือนพวกเพลี้ยที่ดูดน้ำเลี้ยงแย่งธาตุอาหารไปจากต้นไม้โดยตรง

จึงนับได้ว่า แมลงเต่าทอง เป็นหนึ่งในสัตว์ตัวเล็กๆที่ช่วยกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยวิธีตามธรรมชาติ ดังนั้น อย่าได้กำจัดแมลงเต่าทองออกจากสวน หรือแปลงเพาะปลูก โดยเด็ดขาด
หากสนใจผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปลอดภัย อีเรฟไทย สามารถเลือกดูรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อีเรฟ จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ย เชื้อรา ปลอดภัย ได้ผลดี ไม่มีกลิ่นเหม็น

ปลอดภัยต่อคน และสัตว์เลี้ยง

คลิกซื้อเลย !

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ อีเรฟไทย ได้ที่
https://www.erevthai.com

Rating: 5 out of 5.