เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ non-GMO

฿20

เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม (non-gmo ) ซึ่งเหมาะสำหรับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้ที่สนใจปลูกพืชผักปลอดภัยไว้ทานเอง เมล็ดพันธุ์ผักอินทรียที่มีจำหน่าย ได้แก่

 • Green Oak
 • Red Oak
 • Frilleice
 • Cos
 • baby Cos
 • Butterhead
 • Rocket
 • Rocket Wild
 • Green Coral
 • Red Coral
 • Green Bowl
 • Red Bowl
 • Kale
 • Dinosaur Kale
 • และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ

ซึ่งรายการเมล็ดพันธุ์ผักต้องสอบถามสถานะทางไลน์อีกครั้ง เพราะรายการเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา