เอ็นไซม์กำจัดวัชพืชปลอดภัย

Original price was: ฿900.Current price is: ฿850.

อีเรฟ : เอ็นไซม์กำจัดวัชพืชปลอดภัย (สูตรทั่วไป)

เป็นเอ็นไซม์เข้มข้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบกว้างและใบแคบแบบปลอดภัย ใช้ฆ่าหญ้าชนิดต่างๆ กำจัดผักตบชวา

เหมาะกับแปลงเกษตรอินทรีย์ พื้นที่พักอาศัย เพราะไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และไส้เดือน

** โปรโมชั่นพิเศษ ส่งฟรีทั่วไทย **

Out of stock