เอ็นไซม์ธาตุอาหารพืช ขนาด 1 ลิตร

Original price was: ฿900.Current price is: ฿800.

อีเรฟ : เอ็นไซม์ธาตุอาหารพืช

เป็นเอ็นไซม์เข้มข้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ (Mixed Culture) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะผลิตธาตุอาหารพืชได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี และมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

ช่วยให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งในส่วนของใบ ลำต้น ราก ดอก และผล นอกจากนี้ยังมี ISR (Induce Systematic Resistant) ช่วยกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อโรคสูง

ใช้สำหรับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เพื่อเพิ่มผลผลิตและรสชาติ

** โปรโมชั่นพิเศษ ส่งฟรีทั่วไทย **