ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราบอลลูน ได้รับรอง IFOAM ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

Original price was: ฿50.Current price is: ฿45.

ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราบอลลูน ได้รับรอง IFOAM ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

  • ทะเบียนปุ๋ยฯ เลขที่ 27/2563 (กรมวิชาการเกษตร)
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)
  • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001

ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนประกอบ ดังนี้

  • มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุ 20% ได้แก่
  • ไม้ยูคาลิปตัส 90% กระดูกป่น 10%
  • มีจุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชที่จำเป็นหลากหลาย
  • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมครบถ้วน

ประโยชน์ ปุ๋ยอินทรีย์ และวิธีใช้

  • พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 ของวัสดุเพาะ โดยผสมช่วงเตรียมดิน
  • พืชผล ไม้ยืนต้น ให้โรยรอบๆโคนต้น แล้วกลบทับด้วยดิน
  • ปลอดภัย ไร้สารเคมี และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์, ผู้ที่ปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว ไว้รับประทาน

ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัย ไร้สารเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ ราคาพิเศษ

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 45 บาท