Pulsator ชุดสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำเป็นจังหวะ

฿195

อีเรฟ : ชุดสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำเป็นจังหวะ Pulsator Sprinkler นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

Pulsator Sprinkler ชุดสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำเป็นจังหวะ

ผลิตจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี

ซึ่งการใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำทำให้ไฟได้เป็นอย่างดี  ส่วนอัตราการจ่ายน้ำเพียง 2 ลิตร/ชั่วโมง

ทำให้ประหยัดน้ำมากกว่าหัวสปริงเกอร์ต่างๆทั่วไปถึง 10 เท่า ที่จ่ายน้ำต่ำสุดที่ 24 ลิตร/ชั่วโมง

การพ่นน้ำเป็นจังหวะนั้นมีข้อดีคือจะช่วยขับไล่แมลงในพื้นที่การเเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนในแปลงเกษตร หรือบ้านพักอาศัย อาคาร ร้านอาหาร และแผลโซล่าเซลล์ได้เป็นอย่างดี