วิธีแก้ปัญหาต้นโมกใบเหลืองให้กลับมาเขียวแน่น ด้วยวิธีปลอดภัย 3 ขั้นตอน

ต้นโมกใบเหลือง

ต้นไม้ใบเขียวเป็นสิ่งที่ใครต่อใครต่างก็ปรารถนา ต้นโมกเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกเพื่อให้ความร่มรื่น ดอกหอมสดชื่น หรือทำเป็นรั้วต้นไม้ แต่หากปลูกแล้วพบว่ามีสภาพใบเหลือง ใบร่วง ใบบาง ใบหงิก ก็ย่อมไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะราคาต้นโมกเมื่อปลูกหลายร้อยต้นก็ถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควร
บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการดูแลรักษาต้นโมกแบบธรรมชาติปลอดภัย เพื่อให้กลับมามีสีเขียวแน่น สดชื่น ร่มรื่น ตามเจตนาแก่ผู้ปลูกแและผู้พบเห็น

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เขียนบทความที่เกี่ยวกับต้นโมก ลองคลิกไปอ่านเพิ่มเติม ได้แก่

ต้นโมก ดอก

บางครั้งเราอาจพบว่าต้นโมกใบเหลืองและใบเริ่มร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุ นี่คือสัญญาณปัญหาของต้นไม้ที่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หรือไรแดงที่มารบกวนการทำงานของระบบท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร ทำให้ใบไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอ จึงเปลี่ยนเป็นลักษณะใบสีเหลืองในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ดินที่ปลูกระบายน้ำได้ไม่ดี หรือดินแข็งเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อระบบราก ทำให้ไม่สามารถดูดซับน้ำและซับธาตุอาหารอาหารไว้ได้อย่างเพียงพอ หรือการให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจทำให้ต้นไม้ขาดน้ำหรือธาตุอาหาร และถ้าพืชได้รับธาตุอาหารมากเกินไป หรือการใช้สารเคมีไม่เหมาะสม ก็จะไปทำลายจุลินทรีย์ดีในดิน ทำให้โครงสร้างของดินเสียได้

การรู้เท่าทันและทำความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถหาวิธีแก้ไขเกี่ยวกับต้นโมกใบเหลือง ใบบาง ใบร่วง ใบหงิก เพื่อให้กลับมามีใบเขียวสดใสได้อีกครั้งแบบไม่ยากเกินไป

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ใบเหลืองและใบร่วง เป็นปกติของข้อเสียของไม้ดอก คือ โรคและแมลงศัตรูพืชชอบระบาด มาดูดน้ำเลี้ยงหรือน้ำหวาน ทำให้ระบบท่อลำเลียงของพืชซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร ถูกทำลายหรือถูกรบกวนจากโรคและแมลงเหล่านี้ ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ส่งผลทำให้ใบไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ จึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงลง

การจัดการกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ ที่เข้าทำลายต้นโมกจึงเป็นเรื่องสำคัญ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและใช้วิธีการป้องกันหรือกำจัดที่เหมาะสมจะช่วยให้ต้นไม้ห่างไกลจากปัญหาเหล่านี้ได้

โรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไฟทอปธอร่า (Phytophthora spp.) ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของต้นไม้ โดยเฉพาะเมื่อพืชได้รับน้ำมากเกินไป หรือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยืดอายุของเชื้อรา เช่น น้ำขังที่โคนต้นหรือความชื้นสูงต่อเนื่อง

การป้องกันและรักษาต้นไม้จากโรครากเน่า โคนเน่า ควรเริ่มต้นจากการบำรุงดินให้มีสุขภาพดี เช่นใส่ปุ๋ยคอก หรือการให้น้ำอย่างเหมาะสม (ให้ครั้งละน้อยๆแต่ให้บ่อยๆ) เพื่อไม่ให้รากของพืชต้องรับความชื้นเกินความเหมาะสม นอกจากนี้ การตรวจสอบดินและการทำงานของระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอ ยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคพืชที่ร้ายแรงนี้ได้อีกด้วย

ต้นโมก ใบบาง

การรักษาและป้องกันต้นโมกใบเหลือง สามารถทำได้ด้วยวิธีธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อต้นไม้

 1. การควบคุมการให้น้ำอย่างถูกต้องเป็นหัวใจหลัก ต้องให้น้ำให้เพียงพอ ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสารอาหารหรือน้ำท่วมขังที่อาจทำให้ต้นไม้ขาดออกซิเจน
 2. ให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และเสริมควรใช้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ต้นไม้สามารถดูดซับสารอาหารได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสใบเหลืองได้เป็นอย่างดี
 3. กำหนดปริมาณปุ๋ยและการน้ำที่เหมาะสมกับลักษณะของต้นไม้ที่เราปลูก เพื่อให้ต้นไม้เติบโตอย่างสมบูรณ์และห่างไกลจากปัญหาต้นไม้ใบเหลือง ที่เกิดจากขาดสารอาหาร

การใช้วิธีธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปลอดภัย แต่ยังช่วยให้ระบบนิเวศของดินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในสภาพที่ดีอีกด้วย

การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกที่ทั้งปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ที่ใช้ในการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราจะไม่ทำลายจุลินทรีย์ดีที่มีอยู่ในดิน ทำให้ดินยังคงคุณภาพและชะลอการเติบโตของศัตรูพืชได้อีกด้วย

แนวทางการปฏิบัติ:

 • เลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับการกำจัดเพลี้ยและเชื้อราที่ระบาด
 • พิจารณาปริมาณน้ำที่ให้กับต้นไม้ เพราะความชื้นมากไปอาจจะส่งเสริมการเติบโตของเพลี้ยและเชื้อรา
 • ใช้จุลินทรีย์โดยการฉีดพ่นให้ชุ่มทั่วทั้งต้น โดยเฉพาะใต้ใบ เพื่อกำจัดเพลี้ย ไข่ และเชื้อรา

นอกจากนี้ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน ตรงกันข้ามกับการใช้เคมี ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นจะดึงดูดศัตรูพืชเลือกสีฟ้าเข้ามาในพื้นที่

วิธีกำจัดเพลี้ยแบบปลอดภัย ไร้กลิ่นเหม็น ไร้สารเคมี

การฉีดพ่นจุลินทรีย์โดยตรงที่ใบ เพื่อช่วยในการซ่อมแซมและเสริมสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชโดยตรง เป็นวิธีธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม โดยจุลินทรีย์เหล่านี้เมื่อไหลลงสู่พื้นดินก็จช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้ต้นโมกของเราได้รับสารอาหารครบถ้วนและแข็งแรงตามธรรมชาติ

แนวทางการปฏิบัติ:

 • หลีกเลี่ยงหรือให้พักการใช้ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะต้นไม้ไม่สามารถรับได้ช่วงที่ท่อลำเลียงเสียหาย การให้ปุ๋ยเคมีมากไปต้นไม้เกิดอาการน้อคปุ๋ยได้
 • ให้ดูระบบระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นให้เพียงพอ เพื่อป้องกันน้ำขัง
 • สำหรับต้นไม้ที่ใบเหลือง ควรฉีดพ่นจุลินทรีย์ธาตุอาหารทางใบเพื่อให้ดูดซับธาตุอาหารที่รวดเร็ว

การใช้อีเรฟจุลินทรีย์ธาตุอาหารพืชจะช่วยให้ต้นไม้ของได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

การตัดแต่งกิ่งต้นโมกเป็นประจำช่วยให้ต้นไม้มีการไหลเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้น และยังกระตุ้นให้มีการแตกกิ่งและใบใหม่ ทำให้ต้นไม้ดูแข็งแรงและเขียวชอุ่มมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ:

 • ตัดทิ้งทั้งกิ่งใบแห้งเสียและกิ่งเขียว โดยให้ตัดให้สั้นเป็นแนวด้านข้าง และยอดให้เสมอกันเป็นแนว เพื่อกระจายความสามารถในการดูดธาตุอาหารไปยังกิ่งใบ
 • ควรตัดแต่งกิ่งให้สม่ำเสมอเป็นประจำ ทุกๆ 3-4 เดือน เพื่อให้ต้นไม้ไม่จำเป็นต้องสูญเสียน้ำและธาตุอาหารไปกับกิ่งที่ไม่แข็งแรง และถือเป็นการเร่งการแตกใบใหม่ให้แน่นอีกด้วย
 • การตัดแต่งเป็นประจำทำให้กิ่งที่มีสุขภาพดี ต้นโมกมีโอกาสได้รับแสงแดดและอากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นโมกได้เป็นอย่างดี

การตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องและเป็นประจำ จะช่วยให้ต้นโมกของเรามีใบเหลืองน้อยลง มีสุขภาพที่ดี และสวยงามเป็นอย่างมาก

รั้วต้นโมก

ปัญหาต้นโมกใบเหลืองเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการขาดน้ำและธาตุอาหาร ผู้ปลูกควรให้ความสนใจในการให้น้ำที่เหมาะสม คือไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยไป เพื่อช่วยให้ต้นโมกมีสุขภาพดี นอกจากนั้น แสงแดด (อย่างน้อยวันละ 4-6 ชั่วโมง) ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ต้นไม้สังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ซึ่งหากขาดแสงแดด ต้นไม้จะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเหลืองของใบ ใบแห้งตาย

ในกรณีที่มีฝนตกหนักอาจทำให้น้ำท่วมขังรอบโคนต้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้ขาดออกซิเจน และสารอาหารถูกชะล้างลงไปกับน้ำ ดังนั้นควรมีการระบายน้ำที่ดี และดูแลความชื้นรอบโคนต้นเสมอ

สุดท้าย หากพบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ หรือเชื้อราไฟทอปธอร่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการใบเหลืองและใบร่วง การกำจัดอย่างทันท่วงทีด้วยจุลินทรีย์ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการแห้งตายของต้นโมก และยังถือเป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในสวน หรือพื้นที่ปลูกของคุณให้เขียวขจี ร่มรื่นสบายตา ให้น่าอยู่ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *