ทำไมต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน เกิดจากอะไร และมีวิธีป้องกันอย่างไร?

ต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน

อยากทราบไหมว่าทำไมพอเข้าช่วงฤดูฝน หรือมีฝนตกหนัก จะเริ่มพบว่าอาการที่ต้นไม้ใบเหลืองปรากฎให้เห็น ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ปลูกและดูแลต้นไม้

ต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน

สาเหตุต้นไม้ใบเหลือง ขาดอะไร?

ในบทความนี้ เราจะอธิบายถึงสาเหตุต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง และส่งผลให้ต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน ฝนตกหนัก หรือฤดูฝน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาต้นไม้ใบเหลืองเหล่านี้ให้หมดไป จึงขออธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ เกิดจากกรณีต่างๆดังนี้

  • ธาตุอาหารในดินถูกน้ำฝนชะล้าง ทำให้ขาดธาตุอาหาร
  • โรครากเน่าและเชื้อรา

1.ธาตุอาหารในดินถูกน้ำฝนชะล้างทำให้ขาดธาตุอาหาร

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน คือการขาดธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุในโตรเจน (N) น้ำฝนจะชะล้างธาตุอาหารที่อยู่ในดิน หรือชะล้างให้ลึกลงไปใต้ผิวดิน ทำให้รากของพืชหยั่งลึกลงไปไม่ถึง ธาตุอาหาร เลยมีผลต่อสุขภาพของพืช คลอโรฟิลล์ที่ทำให้ใบมีสีเขียวขึ้นอยู่กับไนโตรเจน เมื่อพืชไม่สามารถสร้างคลอโรฟิลล์ได้เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ใบเหลืองนั่นเอง

นอกจากนี้ หากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ดินอิ่มตัวมากเกินไป จึงเป็นการขัดขวางไม่ให้รากพืชดูดซับน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็น ทำให้ขาดธาตุอาหารในที่สุด

2.โรครากเน่า และเชื้อรา

นอกจากการขาดธาตุอาหารแล้ว ความชื้นในฤดูฝนยังอาจนำไปสู่ปัญหาสำคัญอีกอย่างก็คือ ปัญหารากเน่าของพืช รากเน่าเกิดขึ้นหลังจากเมื่อพืชได้รับความชื้นมากเกินไปเป็นเวลานานติดต่อกัน เนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านดินที่มีน้ำขังได้ รากจึงขาดอากาศหายใจ และเน่าเปื่อยในที่สุด เป็นผลให้พืชไม่สามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็น ตามปริมาณที่ต้องการได้ ส่งผลให้ใบเหลืองและสุขภาพโดยรวมของพืชไม่ดี ซึ่งต้นไม้ใบร่วง เกิดจากปัญหาเชื้อราเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ ต้นไม้ใบเหลือง ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอาการติดเชื้อราที่เกิดจากสภาพที่เปียกชื้นต่อเนื่อง เชื้อราเหล่านี้จะโจมตีพืชผ่านทางราก ทำให้ต้นไม้อ่อแอ ระบบการทำงานบกพร่อง และใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในที่สุด

วิธีการแก้ไขและป้องกันต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน

สูตรแก้ใบเหลือง หรือวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ต้นไม้ใบเหลืองนั้น สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้

1.ปรับปรุงการระบายน้ำของดิน

การดูแลให้มีการระบายน้ำของดินอย่างเพียงพอเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันสภาพดินที่มีน้ำขัง การเติมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ที่ย่อยสลายแล้ว สามารถช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ หากปลูกในภาชนะ ก็ต้องมีรูระบายน้ำให้เพียงพอ

2.เลือกพืชที่เหมาะสมกับฤดูฝน

ควรเลือกพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศ เพราะพืชบางชนิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับช่วงฝนตกหนักได้ ทนต่อดินเปียกได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น หากเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ให้พิจารณาปลูกพืชชนิดที่สามารถทนกับสภาพที่เปียกชื้นได้ ก็จะลดปัญหาใบเหลืองได้

3.ควบคุมการรดน้ำให้เหมาะสม

แม้ว่าเราอาจจะควบคุมฝนไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมการรดน้ำได้ ดังนั้นปรับตารางการรดน้ำให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน

4.รักษารากเน่าและการติดเชื้อรา

หากสงสัยว่ารากเน่าหรือมีการติดเชื้อราทำให้ใบเหลือง ให้ทำการรักษาและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน แต่หลายคนอาจตั้งคำถามว่า ต้นไม้ใบเหลือง ใส่ปุ๋ยอะไร จะขอตอบว่าใส่ปุ๋ยอะไรลงไปพืชก็ไม่สามารถลำเลียงจากรากไปสังเคราะห์แสงที่ใบได้ เพราะท่อลำเลียงสียหาย ต้องฉีดพ่นธาตุอาหารพืชทางใบโดยตรงเท่านั้น

ต้นไม้ใบเหลืองเกิดจากอะไร
ต้นไม้ใบเหลืองเกิดจากอะไร

ต้นไม้ใบเหลืองแก้ยังไง
ต้นไม้ใบเหลืองแก้ยังไง

ซึ่งสามารถอ่านวิธีแก้ปัญหาต้นไม้ใบเหลือง ไหม้ ด้วยจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยและเชื้อราที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ลิงค์นี้

โรครากเน่า

บทสรุปเกี่ยวกับต้นไม้ใบเหลือง หน้าฝน

ฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง มีส่วนทำให้ต้นไม้ใบไม้เหลืองได้ แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและการวางแผนอย่างรอบคอบ พืชของเราจะยังคงแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ ด้วยการทำความเข้าใจปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังที่สาเหตุใบเหลือง

รวมถึงการใช้แก้ไข ป้องกัน อย่างชาญฉลาด เราสามารถป้องกันมิให้ต้นไม้ใบเหลือง แต่กลับเขียวขจีทั่วทั้งพื้นที่ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเลยทีเดียว


สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับรั้วต้นไม้ คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อนทางไลน์ @erevthai

Rating: 5 out of 5.