3 กลไกใน Postbiotics ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย Covid-19 ได้ผลดีและปลอดภัยกว่า ฟ้า ทะลาย โจร

postbiotics

Postbiotics คืออะไร

          Postbiotics หรือ โพสไบโอติก คือ ผลิตภัณฑ์จาก Probiotics ทั้งสิ่งที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการหมักของ Probiotics และส่วนผสมประกอบของเซลล์จุลินทรีย์เอง ตัวอย่างสิ่งที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นในช่วงที่หมัก เช่น

  1. เอ็นไซม์ (Enzyme) ต่างๆ
  2. Short chain fatty acid รวมถึง Acetic, Lactic acid, Butaric acid, Propionic ซึ่งมีประโยชน์ต่อลำไส้คนเรามาก
  3. สาร Metabolite substances ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ นับว่าสำคัญมากที่คุณสมบัติในด้านการรักษา และส่วนองค์ประกอบผนังเซลล์ และส่วนอื่นๆ ของจุลินทรีย์มีสารสำคัญที่ช่วยทางการรักษามากมาย ที่เกิดในแต่ละช่วงการเจริญของจุลินทรีย์ ก็นับเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้วย

ความหมายของ Prebiotics Probiotics Syncbiotics และ Postbiotics

        Prebiotics (พรีไบโอติกส์)

          คือสารอาหารตามธรรมชาติที่สามารถรับประทานได้ และเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ สารอาหารที่มี พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) สูง ได้แก่ มัฝรั่ง กล้วย หอมหัวใหญ่ กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง น้ำผึ้ง เป็นต้น

        Probiotics (โปรไบโอติกส์)

          คือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต มักจะผสมอยู่ในอาหาร เมื่อรับประทานเข้าไปจะช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ มีคุณภาพดีขึ้น ถ้าร่างกายได้รับในปริมาณที่เหมาะสม อาหารหมักที่มีโปรไบโอติกส์ (Probiotics) ได้แก่ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว กิมจิ แตงกวาดอง เป็นต้น

       Syncbiotics (ซินไบโอติกส์)

          คือการผสมระหว่างพรีไบโอติกส์จำเพาะ และโปรไบโอติกส์จำเพาะ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานส่งเสริมกัน ประโยชน์ของการใช้ซินไบโอติกส์ ได้แก่ การช่วยเพิ่มให้ระระบบทางเดินอาหารดีขึ้น ระดับคอเลสเตอรอลที่ลดลง อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิด รวมทั้งการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น

       Postbiotics (โพสไบโอติกส์)

        คือสารที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์ชนิดดี ซึ่งลำไส้สามารถดูดซึมใช้งานได้ง่าย โดยสารส่วนนี้มีส่วนช่วยให้แบคทีเรียชนิดดีมีจำนวนที่มากขึ้น ทำให้การดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น โดยเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์โพสไบโอติกส์มารับประทานได้โดยตรง หรืออาจจะใช้วิธีรับประทาน น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล สาหร่ายสไปรูลิน่า และเห็ดชนิดต่างๆ ก็ได้

3 กลไกใน Postbiotics ที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย Covid-19  

        ผลิตภัณฑ์โพสไบโอติกส์ (Postbiotics) จากธรรมชาติ มีส่วนผสมของธัญพืช สมุนไพร ผ่านกระบวนการทางชีวภาพจนได้สารที่สำคัญ (สารที่ผลิตได้เฉพาะจากเซลล์สิ่งมีชีวิตไม่สามารถสังเคราะห์ได้) เช่น RNA, DNA, Oligonucleotides สารเมตาโบไลท์อีกหลายชนิด รวมทั้งสารพฤกษ์เคมีอีกมากมาย ที่ออกฤทธิ์ระดับภายในเซลล์ ทำให้ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย Covid-19 ดังนี้

1. มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส

2. สร้างภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดี

3. ช่วยลดการอักเสบ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก ผลการวิจัยของภาควิชาเคมี  ในหัวข้อถัดไป

ผลทดสอบ Postbiotics ยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส เมื่อเทียบกับ Pavipiravir และ ฟ้า ทะลาย โจร

           คุณสุเทพ ธีรศาสตร์ หัวหน้าทีมวิจัย ได้ทำงานร่วมกับภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาสนาม เพื่อทำการวิจัยและทดลองกับผู้ป่วยโควิดในระยะต่างๆแล้วได้ผลดี  ซึ่งมีผลการทดลอง ดังนี้ 

postbiotics
ฟ้า ทะลาย โจร
ผลการทดสอบเอ็นไซม์ RdDp Inhibitor ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส

           จากผลการทดสอบ ปรากฎว่าผลิตภัณฑ์ Posttbiotics (โพสไบโอติกส์) ที่มีเอ็นไซม์ RdDp Inhibitor (หมายเลข 2) มีอัตรายับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ดีกว่ายา Favipiravir (หมายเลย 1) ฟ้า ทะลาย โจร (หมายเลข 3) และกระชายขาว (หมายเลข 4) ในอัตราที่สูงกว่ามาก

และผลจากการทดลองใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ Postbiotics ร่วมกับยา Favipiravir ฟ้า ทะลาย โจร และกระชายขาว ก็ได้ผลที่ดี โดยแนะนำให้ใช้ควบคู่กับกระชายขาวจะดีที่สุด เพราะตัวกระชายขาว จะมีตัวยาอื่นๆที่เป็นประโยชน์รวมอยู่ด้วย

ส่วนการใช้ร่วมกับ ฟ้า ทะลาย โจร ทั้งแม้จะได้ผลดี แต่ก็ไม่แนะนำ เพราะ ฟ้า ทะลาย โจร เมื่อรับประทานไปจะมีอาการค้างเคียง โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

ระวังใช้ ฟ้า ทะลาย โจร จะทำให้เกิดยาตีกันได้

เมื่อ 31 ก.ค. 2564 พท.บัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแพทย์ไทยร่วมสมัย Contemporary Thai Medicine Udontani cancer Hospital ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการใช้ ฟ้า ทะลาย โจร ดังนี้

กระแส ฟ้า ทะลาย โจร กำลังมาแรงฝากแจ้งเตือนคนไข้มะเร็งและผู้ที่กำลังใช้ยาดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตกิริยาระหว่างยา  (ยาตีกัน) ได้ เพื่อประโยชน์ของการใช้ยาที่ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหากับผู้ป่วย 

1.ยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือด กลุ่ม wafarin 

2.ยาต้านมะเร็ง 5-Fluorouracil, Paclitaxel, cisplatin

3.ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ etoricoxcip, naproxen , nabumetone 

4.ยาต้านเบาหวาน glyburide

5.ยารักษาหอบหืด theophlline 

    ห้ามใช้ยา ฟ้า ทะลาย โจร ในทางป้องกันให้ใช้ในกรณีรักษา หรือเมื่อเริ่มมีอาการเท่านั้น ที่สำคัญห้ามรับประทานติดต่อกันเกิน 5 วัน ควรจะหยุดพักยา 1-2 วัน 

    ในกลุ่มผู้ที่มีอาการแพ้ ฟ้า ทะลาย โจร เช่น เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ อาเจียน ให้หยุดยา

    งานวิจัยยืนยัน ฟ้า ทะลาย โจร เกิดอันตกริยาระหว่างยา กับยากลุ่มนี้ ฝากแจ้งคนไข้มะเร็งหรือผู้ที่ใช้ยากลุ่มนี้อยู่ ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน

ผลิตภัณฑ์ Postbiotics สามารถยับยั้ง Covid 19 ได้อย่างไร

  • มีเอ็นไซม์ที่สามารถยับยั้งการเรียงของ RNA เพื่อจะฟอร์มตัวเป็น Coronavirus
  • ทำงานในระดับเซลที่กระตุ้น Macrophage, Monocyte, Lymphocyte เพื่อสร้าง NK cell
  • มีสารสำคัญที่ช่วยควบคุมสารในระบบภูมิต่างๆให้ปล่อยมาอย่างสมดุลย์โดยไม่มากหรือน้อยจนเกิดการเสียสมดุลย์ในระบบภูมิ
  • มีสารMetabolite ในการช่วยขับพิษ ของเสีย ต้านอนุมูลอิสระ  เช่น ALDH2, Flavonoids, Phenolics อื่นๆ
  • มีสาร metabolite ช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญ เพื่อกระตุ้นระบบพลังงาน ภูมิ ฮอร์โมน การสร้างและซ่อมแซม
  • เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อิ่นๆโดยไม่มีผลเสียหรือข้างเคียงเพื่อช่วยผู้ป่วยในรูปองค์รวม

สรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Postbiotics

ผลิตภัณฑ์ Postbiotics เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่สามารถทั้งยับยั้งไวรัส และฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยจากการติดเชื้อ Covid 19 ได้พร้อมกันๆ มีสารสำคัญที่ช่วยควบคุมสารในระบบภูมิต่างๆให้ปล่อยมาอย่างสมดุลย์
ซึ่งมีผลวิจัยเชิงประจักษ์ ที่ได้ทำร่วมกับโรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วย Covid-19 จากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และแอฟริกาใต้ โดยมีจำนวนผู้ป่วย 219 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564)

ผลวิจัยBPL
ข้อมูลผู้ป่วยทั่วโลกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ postbiotics ในการรักษา covid-19 ที่ได้ผลดี
BPLโพสต์ไบโอติกส์
BPL Postbiotics

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Postbitics ได้ที่ https://bpl.organicslife.co/

หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Postbiotics ได้ที่นี่

Rating: 5 out of 5.