Tag Archives: แมลงเต่าทอง

ประโยชน์ 5 อย่างของแมลงเต่าทอง ผู้ช่วยปราบศัตรูพืชในสวน

แมลงเต่าทอง

แมลงเต่าทอง (Lady Bugs) คืออะไร? แมลงเต่าทอง (Lady Bugs)  เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Coccinellidae มีขนาดตั้งแต่ 2-4 มม. และพบได้ในภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีสายพันธุ์ทั่วโลกมากกว่า 400 ชนิด แมลงเต่าทองนี้จะกินเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ตัวไรชนิดต่างๆ หนอนผีเสื้อ แมลงขนาดเล็ก และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ  ถือได้ว่า แมลงเต่าทอง นี้มีประโยชน์เพราะพวกมันช่วยกำจัดศัตรูซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชหรือต้นไม้ที่เราปลูก นอกจากนี้ แมลงเต่าทอง (Lady Bugs) ยังเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรสำหรับไม้ดอก เช่น […]