Tag Archives: ปลูกผัก

วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกผักสวนครัวและผักออแกนิค

ปุ๋ยอินทรีย์

         นับวันกระแสการปลูกผักออกแกนิคไว้รับประทานเอง เริ่มมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะพืชผัก ผลไม้ ที่เราซื้อมารับประทานนั้นความปลอดภัยจากการปนเปื้อนน้อยมาก แม้กระทั่งพืชผักที่ได้รับรองมาตรฐานออแกนิคเองก็ยังตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนเกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน ตรงนี้เองที่เป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ใครๆก็อยากปลูกผักไว้รับประทานเอง แต่ติดตรงที่จะปลูกอย่างไรให้รอดและงาม บทความนี้จึงอาสาช่วยให้ความรู้สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปลูกผักไว้รับประทานเองได้ไม่ยาก ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร           ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักอินทรีย์วัตถุทางธรรมชาติ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช อาทิ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโปรแตสเซียม ซึ่งอินทรีย์วัตถุที่นิยมนำมาหมักมักเป็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องถินอยู่แล้ว ได้แก่ […]